Brush-up Intensiv i matematik (Aalborg)

Praktisk information

Vi anbefaler kraftigt at du følger kurset hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematikkarakterer fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Kurset afvikles over 8 hverdage (kl. 9:00-15:00) i løbet af de sidste to uger af august. Kurset er intensivt og du skal påregne en betydelig arbejdsbelastning.

Tid og sted: Fra onsdag den 17. august til og med fredag den 26. august 2016. Undervisning finder sted i Auditorium 7, Badehusvej 5, 9000 Aalborg (der er mulighed for andet lokale alt efter hvor mange tilmeldinger).

Kursusholder: Andreas Dyreborg Christoffersen, hjælpelærer: Jesper Haar Jakobsen, Kasper Halbak Christensen og Kasper Studsgaard Sørensen

Sekretær: Helle Busk Jensen

 

Tilmelding: Ønsker du at følge kurset og opfylder nævnte betingelser bedes du tilmelde dig via denne tilmeldingsformular senest fredag den 12. august 2016 kl. 14.00.

 

Har du yderligere spørgsmål omkring dette eller problemer med tilmelding, er du meget velkommen til at skrive til os på brushup@tnb.aau.dk.

Du vil ikke modtage yderligere information om kurset. Du skal blot møde op ved undervisningslokalet.

 

Kursusintroduktion

Hver af de 8 dage vil være opdelt i 2 kursusgange (formiddag 09.00-11.45 og eftermiddag 12.15-15.00), hvor hver kursusgang består af forelæsning samt opgaveregning. Én fuld dag vil overordnet være struktureret som følger:

09.00-10.00: Forelæsning
10.00-11.45: Opgaveregning
11.45-12.15: Pause
12.15-13.15: Forelæsning
13.15-15.00: Opgaveregning

Udover kursusholder vil der være hjælpelærere til rådighed under de to opgaveregninger.

Nedenfor finder I den nødvendige information til hver kursusgang samt to formelsamlinger. Vedhæftet til hver kursusgang finder I det tilhørende oplæg samt opgaver. Bliver I i tvivl om, hvordan en opgave skal løses anbefales det, at I først søger hjælp i enten oplægget, formelsamlingerne eller jeres gruppe, før I spørger om hjælp. 

OBS. Opgaverne til hver kursusgang kan godt omhandle pensum fra tidligere forelæsninger.

Kursusgange

Kursusgang Titel Opgaver Oplæg Facit
1 Onsdag d. 17/08, formiddag : Brøker og kvadratsætningerne [Ingen] [Ingen] [Ingen]
2 Onsdag d. 17/08, eftermiddag : Potenser og rødder [Ingen] [Ingen] [Ingen]
3 Torsdag d. 18/08, formiddag : Funktioner og funktionstyper [Ingen] [Ingen] [Ingen]
4 Torsdag d. 18/08, eftermiddag : Funktionstyper fortsat [Ingen] [Ingen] [Ingen]
5 Fredag d. 19/08, formiddag : Ligninger [Ingen] [Ingen] [Ingen]
6 Fredag d. 19/08, eftermiddag : Afstandsformlen herunder cirkelligningen [Ingen] [Ingen] [Ingen]
7 Mandag d. 22/08, formiddag : Differentiation herunder grænseværdier, kontinuitet og differentiabilitet [Ingen] [Ingen] [Ingen]
8 Mandag d. 22/08, eftermiddag : Differentiation fortsat samt tangentens ligning [Ingen] [Ingen] [Ingen]
9 Tirsdag d. 23/08, formiddag : Monotoniforhold [Ingen] [Ingen] [Ingen]
10 Tirsdag d. 23/08, eftermiddag : Optimering [Ingen] [Ingen] [Ingen]
11 Onsdag d. 24/08, formiddag : Det ubestemte integrale [Ingen] [Ingen] [Ingen]
12 Onsdag d. 24/08, eftermiddag : Det bestemte integrale [Ingen] [Ingen] [Ingen]
13 Torsdag d. 25/08, formiddag : Differentialligninger [Ingen] [Ingen] [Ingen]
14 Torsdag d. 25/08, eftermiddag : Løsninger til differentialligninger [Ingen] [Ingen] [Ingen]
15 Fredag d. 26/08, formiddag : Vektorer i planen [Ingen] [Ingen] [Ingen]
16 Fredag d. 26/08, eftermiddag : Vektorer i rummet [Ingen] [Ingen] [Ingen]