Brush-up Intensiv i matematik (Aalborg)

Praktisk information

Vi anbefaler kraftigt at du følger kurset hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematikkarakterer fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Kurset afvikles over 8 hverdage (kl. 9:00-15:00) i løbet af de sidste to uger af august. Kurset er intensivt og du skal påregne en betydelig arbejdsbelastning.

Tid: Forventes afholdt Fra mandag den 20. august til og med onsdag den 29. august 2018.

Undervisningen finder sted i Auditorium 7, Badehusvej 5, 9000 Aalborg.

Kursusholder hold 1: Information kommer senere.

Sekretær: Helle Busk Jensen

 

Tilmelding: Ønsker du at følge kurset og opfylder nævnte betingelser bedes du tilmelde dig via denne tilmeldingsformular senest onsdag den 15. august 2018 kl. 14.00.

Vær opmærksom på at der er max. 260 pladser på holdet (hvis mange tilmeldte kan der oprettes et ekstra hold).

Har du yderligere spørgsmål omkring Brush-up intensiv Aalborg eller problemer med tilmelding, er du meget velkommen til at skrive til os på brushup@tnb.aau.dk.

Du vil ikke modtage yderligere information om kurset. Du skal blot møde op ved undervisningslokalet.

 

Kursusintroduktion

Hver af de 8 dage vil være opdelt i 2 kursusgange (formiddag 09.00-11.45 og eftermiddag 12.15-15.00), hvor hver kursusgang består af forelæsning samt opgaveregning. Én fuld dag vil overordnet være struktureret som følger:

09.00-10.00: Forelæsning
10.00-11.45: Opgaveregning
11.45-12.15: Pause
12.15-13.15: Forelæsning
13.15-15.00: Opgaveregning

Udover kursusholder vil der være hjælpelærere til rådighed under de to opgaveregninger.

Nedenfor finder I den nødvendige information til hver kursusgang samt to formelsamlinger. Vedhæftet til hver kursusgang finder I det tilhørende oplæg samt opgaver. Bliver I i tvivl om, hvordan en opgave skal løses anbefales det, at I først søger hjælp i enten oplægget, formelsamlingerne eller jeres gruppe, før I spørger om hjælp. 

OBS. Opgaverne til hver kursusgang kan godt omhandle pensum fra tidligere forelæsninger.

Kursusgange

Formelsamling 1

Formelsamling 2

Kursusgang Titel Opgaver Oplæg Facit
1 Mandag d. 21/08, formiddag : Brøker og kvadratsætningerne Opgaver Oplæg Facit
2 Mandag d. 21/08, eftermiddag : Potenser og rødder Opgaver Oplæg Facit
3 Tirsdag d. 22/08, formiddag : Funktioner og funktionstyper Opgaver Oplæg Facit
4 Tirsdag d. 22/08, eftermiddag : Funktionstyper fortsat Opgaver Oplæg Facit
5 Onsdag d. 23/08, formiddag : Ligninger Opgaver Oplæg Facit
6 Onsdag d. 23/08, eftermiddag : Afstandsformlen herunder cirkelligningen Opgaver Oplæg Facit
7 Torsdag d. 24/08, formiddag : Differentiation herunder grænseværdier, kontinuitet og differentiabilitet Opgaver Oplæg Facit
8 Torsdag d. 24/08, eftermiddag : Differentiation fortsat samt tangentens ligning Opgaver Oplæg Facit
9 Fredag d. 25/08, formiddag : Monotoniforhold Opgaver Oplæg Facit
10 Fredag d. 25/08, eftermiddag : Optimering Opgaver Oplæg Facit
11 Mandag d. 28/08, formiddag : Det ubestemte integrale Opgaver Oplæg Facit
12 Mandag d. 28/08, eftermiddag : Det bestemte integrale Opgaver Oplæg Facit
13 Tirsdag d. 29/08, formiddag : Differentialligninger Opgaver Oplæg Facit
14 Tirsdag d. 29/08, eftermiddag : Løsninger til differentialligninger Opgaver Oplæg Facit
15 Onsdag d. 30/08, formiddag : Vektorer i planen Opgaver Oplæg Facit
16 Onsdag d. 30/08, eftermiddag : Vektorer i rummet Opgaver Oplæg Facit