Brush-up Intensiv i matematik (København)

Vi anbefaler kraftigt at du følger kurset hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematikkarakterer fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.
 
Kurset afvikles over 8 hverdage (kl. 9:00-15:00) i løbet af de sidste to uger af august. Kurset er intensivt og du skal påregne en betydelig arbejdsbelastning.
 
Tid og sted: Fra mandag den 21. august til og med onsdag den 30. august 2017.

Undervisningen finder sted således:

21., 22. august: seminarrum 0.108, Frederikskaj 10A, stuen
23. til og med den 29. august: seminarrum 2.3.124 i ACM15, 3. sal
30. august: seminarrum 3.160 i FKJ10A, 3. sal. 

(der er mulighed for andet lokale alt efter hvor mange tilmeldinger).

 
Indhold: I kurset lægges hovedsageligt vægt på genopfriskning af de elementære funktioner, afledet funktion og integraler. Der forventes at blive gennemgået udvalgte dele af følgende emner:
Regnearternes hierarki, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder. Elementære funktioner: polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner. Cosinus og sinus. Differentialkvotient og monotoniforhold. Afledet funktion for de elementære funktioner. Ekstrema og optimering. Stamfunktion for de elementære funktioner, bestemte og ubestemte integraler.

Form: Der benyttes samme form som ved matematikkurserne på Første Studieår:

09.00 - 09:30 Repetition
09:30 - 13:30 Opgaveregning
13:30 - 15:00 Forelæsning
Der indlægges pauser undervejs
 
Link til kursushjemmeside, klik her.
 
Kursusholder: Iver Ottosen
 
Sekretær: Pia Skovlund Jensen 


Tilmelding: Ønsker du at følge kurset og opfylder ovennævnte betingelser bedes du tilmelde dig via denne tilmeldingsformular senest onsdag den 16. august 2017 kl. 14.00.

 

Du vil ikke modtage yderligere information om kurset. Du skal blot møde op ved undervisningslokalet.